Τη Λέσβο την γνωρίζουμε. Ας γνωρίσουμε και το project ΣΥΝLESVOS