Στην πράξη της Γενεύης και τέσσερα ελληνικά ελαιόλαδα.