Φιλήμονας Ζαννετίδης: Τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι συλλογικά αγαθά